tapdalamaq

tapdalamaq
f.
1. Ayaqlamaq, ayağı ilə basdalamaq. Müəllim ayağı ilə qarı tapdalayıb Telli üçün yol açırdı. S. H.. İnəklər bütün sahəni tapdalaya bilərdi. Ə. Vəl.. // Ayağı ilə basıb əzmək. Bu zaman Xasay pencəyini ayaqları altına salıb tapdalamağa, alovu söndürməyə başladı. Ə. Vəl.. . . Xəlil onun ardınca baxdı, papirosun kötüyünü yerə çırpıb, ayağı altında tapdaladı. M. Hüs..
2. məc. Qabacasına saymazlıq göstərmək, heç yerinə qoymaq; saymamaq. Maya Rüstəm kişinin çoxdan alışdığı, qanına, iliyinə işləmiş adət və təsəvvürləri tapdalamışdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tapdalama — «Tapdalamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaqlamaq — f. 1. Tapdalamaq, tapdalayıb əzmək, ayaqları altında əzmək, ayağı ilə məhv etmək, xarab etmək. Əkini ayaqlamaq. Güllüyü ayaqlamaq. Otu ayaqlamaq. // Məc. mənada. Avropanı ayaqlayıb gələn düşmən hələ bu cür inadlı müqavimətə rast gəlməmişdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basdalamax — (Ağdam, Bərdə, İmişli, Şuşa) 1. basmaq (Ağdam, Bərdə). – Ə:ğımı basdaladı (Ağdam); – İtin quyruğun basdalamasan, dönüf səni tutmaz (Bərdə) 2. tapdalamaq (Şuşa). – Doqquz ay burda qar basdalayırıx, üç ay kef çəkirix’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • basqıncax — (Qazax) tapdaq, ayaqaltı ◊ Basqıncax eləməx’ – tapdalamaq, ayaqaltı etmək. – Bizi lap basqıncax eləmişdilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çığnamax — (Gəncə, Goranboy, Qazax, Şəmkir, Tovuz, Zaqatala) tapdalamaq, ayaqlamaq. – Sarı toprax gətirif içinə bir az keçi qılı da qatıf çığnıyıllar, soηra təndir qayrıllar (Goranboy); – Taxılı təmiz çığnayıflar (Gəncə); – Keçəni, yunu palaza püküf… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əzzələmək — (İmişli) tapdalamaq, əzişdirmək. – Aldı əyağının altına munu əzzələdi. Ff …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xişdəməx’ — (Zəngibasar) əzişdirmək, tapdalamaq. – Gədəni o ki var xişdiyif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mıncıxlamax — (Qazax) tapdalamaq, tapdayıb əzmək. – Bir az anrıda dur, mamadoru əyağıyın altında mıncıxlama …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • basmaq — f. 1. Üstdən sıxmaq, təzyiq etmək, ağırlıq vermək. Qar basıb, ağacın budağını yatırdı. – Nəriman . . bu adamın əllərini tutdu, dizi ilə boğazını basdı. . M. C.. // Sıxışdırmaq, itələmək. Seyid Əhməd Seyid Səmədi görən tək camaatı basa basa z. ona …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynəmək — f. 1. Ağıza qoyulan bir şeyi dişlə qırmaq, əzmək, xırdalamaq, ovmaq. Ağzımda çörəyi çeynəyib bəzən; Xırdacaxırdaca yemlərdim onu. S. V.. Beşi də böyrünü yerə vermiş, yenicə bitmiş qırxbuğumludan qıraraq ağızlarına qoyur və çeynəyirdilər. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”